Skip to content

Podporne tehnologije

TeNDER združuje tehnologije, ki so enostavne za uporabo in ljudem že poznane, na primer: pametni telefoni, pametne zapestnice, senzorji gibanja, kamere, mikrofoni in podobne naprave. Te naprave in servisi bodo v pomoč pri beleženju vitalnih znakov, gibanja in aktivnosti, čustvenih stanj in za sledenje sprememb.

SERVISI

Namen TeNDER je izboljšati in ohranjati neodvisnost osebe (bolnika) ter ga povezati z vsemi, ki skrbijo zanj in ne nadomeščati osebnih stikov oseb.

Navidezni asistent

Navidezni asistent izvaja naloge ali zagotavlja storitve za uporabnike. Njegovo delovanje bo temeljilo na podatkih, ukazih in / ali vprašanjih.

Aktivno spremljanje, opozorila in poročila

Varnost bolnikov je odvisna od zaznavanja nepredvidenih situacij ali morebitnih neželenih dogodkov. TeNDER bo v dani situaciji osebe (bolnike) opozoril na morebitno tveganje in obvestil odgovorne osebe. Ponudil bo tudi poročila za bolnika, oskrbovalce in strokovnjake.

Komunikacijski servis za bolnika, oskrbovalce in strokovnjake

Uporabniki si bodo lahko izmenjavali ustrezne informacije, da bodo lahko zagotovili bolniku prilagojeno oskrbo, varnost in krepili neodvisnost bolnika.

Servis za komunikacijo in druženje

Ta servis bo združeval priporočila za zdravje, vadbo in druge pomembne nemedicinske storitve (na primer priporočila o dnevnih potrebah, od čiščenja do administracije gospodinjstva, nakupovanja, občasnih 

potovanj, itd.). Servis bo povezan z izvajalci oskrbe in bopodal priporočila bolnikom. Na ta način bodo vsi udeleženci lahko izbrali najboljše odločitve in prilagodili dnevne aktivnosti, da najbolje ustrezajo njihovim potrebam.

Analiza podatkov in prilagojena priporočila

TeNDER bo nudil posamezniku prilagojene odzive / povratne informacije za podporo bolnikom pri varnem, zdravem in neodvisnem življenju.

Servis za pravno ozaveščenost

Ta servis bo zagotavljal, da bodo vsi v TeNDER obdelani podatki, skladni z GDPR.

Ocena kakovosti življenja

Kakovost življenja bolnikov in oskrbovalcev ter delovni pogoji strokovnjakov v oskrbi bo vrednotena z vprašalniki pred in po testiranju TeNDER.

Sledenje poti

Ta servis bo beležil neklinične aktivnosti bolnikov v okviru zdravstvenega varstva in nudil informacije za optimizacijo upravljanja s časom in oskrbe.

ETIKA IN ZASEBNOST