Skip to content
PROJEKT

Zakaj TeNDER?

Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da v Evropi živi več kot 10 milijonov oseb z demenco, do leta 2030 pa naj bi se to število podvojilo. Po mnenju Evropskega sveta za možgane, se bo v Evropi povečalo tudi število oseb z Parkinsonovo boleznijo, za katero je trenutno obolelih 1,2 milijona oseb. Pri teh bolnikih so pogosto pridružene tudi bolezni srca in ožilja, sladkorna bolezen ter druge kronične bolezni. WHO tudi poroča, da so bolezni srca in ožilja med glavnimi vzroki prezgodnje smrti in invalidnosti v Evropi in po svetu.

TeNDER – affecTive basEd iNtegrateD carE for betteR Quality of Life je multidisciplinarni projekt financiran iz evropskega programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020. Od konca leta 2019 do konca leta 2022 bo TeNDER razvijal model integrirane oskrbe za bolnike z Alzheimerjevo boleznijo (in drugimi oblikami demence), Parkinsonovo boleznijo in boleznimi srca in ožilja ter s pridruženimi obolevnostmi.

PROJEKT

V projektu TeNDER želimo izboljšati kakovosti življenja bolnikov in vseh, ki skrbijo zanje s pomočjo uporabnikom prijaznih tehnologij in obsežnih raziskovalnih izkušenj partnerjev projekta. Hkrati želimo preizkusiti, kako olajšati in izboljšati komunikacijo med različnimi vključenimi izvajalci socialnih in zdravstvenih storitev.

V ta namen bo TeNDER izvedel 5 obsežnih pilotov, v katere bodo vključeni bolniki z Alzheimerjevo boleznijo (in drugimi oblikami demence), boleznimi srca in ožilja in / ali Parkinsonovo boleznijo. Pilote bomo izvedli v bolnišničnem okolju, doma, v dnevnih centrih oz. domovih za starejše in v rehabilitacijskih centrih. V pilote vključene osebe bomo spremljali s pomočjo senzorjev, kamer, ki spremljajo gibanje in omogočajo prepoznavanja čustvenega stanja uporabnika ter zapestnic, ki zaznavajo osnovne življenjske parametre. Tehnični, pravni in etični strokovnjaki v konzorciju TeNDER bodo zagotovili, da bodo vsi osebni podatki zaščiteni v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) in da je naš pristop skladen z vsemi etičnimi smernicami.

projekt

Koordinator

The Universidad Politécnica de Madrid (UPM) currently gathers more than 3,000 faculty members, around 38,000 undergraduate students, and around 6,000 postgraduate students, covering mostly engineering disciplines. The institution has a strong commitment to R&D and innovation initiatives, bringing together more than 200 research units and several research institutes, as well as technological centres.

UPM will contribute to TeNDER through the Visual Telecommunication Applications Research Group (GATV), and with the support of the UPM European projects office and the Telecommunication Engineering School (ETS Ingenieros de Telecomunicación). UPM possesses broad expertise leading and participating in national and European projects, as well as extensive experience with international collaborations. GATV’s main activities are oriented to sensing and computer vision, Future Internet technical innovation, and the application to different disciplines such as e-Health, leisure, games.

KDO SMO

Partnerji projekta